1/4
            Jest tylko jeden sposób nauki - poprzez działanie    
Paulo Coelho      

 Witamy w Gabinecie Terapii Dziecięcej BIS.

Celem naszej pracy jest odkrywanie w każdym dziecku jego mocnych stron i pomoc w przezwyciężaniu trudności zakłócających rozwój. Wspieramy również rodziców, którzy chcą towarzyszyć swoim dzieciom w rozwijaniu ich potencjału.

Gabinet BIS to miejsce stworzone z myślą o małych pacjentach z zaburzeniami integracji sensorycznej,  z trudnościami w nauce, zagrożonych dysleksją, z nieprawidłowościami w rozwoju mowy, opóźnieniami psychoruchowym i innymi wyzwaniami rozwojowymi.

         

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, stale doskonalących swój warsztat pracy oraz współpracujących ze sobą.

 

Umawianie wizyt prowadzone jest wyłącznie telefonicznie,
ewentualne pytania prosimy kierować przez formularz kontaktowy

Gabinet Terapii Dziecięcej BIS           integracja sensoryczna Białystok